skip to Main Content

Prislista för annonsmaterial under 2019:

Priser enligt nedan (moms tillkommer)

Storlek Mått SKEF-medlem Ordinarie pris
Kreditkortsformat 88 x 43 mm 415 kr 830 kr
Kvartssida 88 x 128 eller 180 x 60 mm 3 300 kr 6 600 kr
Halvsida 180 x 128 eller 88 x 260 mm 4 950 kr 9 900 kr
Helsida 210 x 297 mm (A4) 8 250 kr 16 500 kr
Uppslag 420 x 297 mm 13 200 kr 26 400 kr

SKEF-medlemmar har ytterligare 10% rabatt på prislistan vid helårsbokning!

Stoppdatum för leverans av annonsmaterial under 2019:

14/2
10/5
5/8
1/11

Utgivningsdatum under 2017:

#1 26/3
#2 21/6
#3 18/9
#4 13/12

Alla sidor trycks i fyrfärg. För andra annonsformat och bilagor, begär prisuppgift. Priserna avser digitalt tryckfärdigt annonsmaterial. Eventuellt arbete i befintligt material samt övrig annonsproduktion debiteras separat enligt överenskommelse.

Materialkrav

Färdigt digitalt material ska lämnas som tryckanpassad PDF. Filerna skall inkludera typsnitt och högupplösta bilder, alla färger skall vara definierade i CMYK. Format enligt bokat annonsutrymme. Material tas emot på CD, DVD eller via e-post. Vid överföring av stora datamängder kan FTP-konto ordnas.

Vid frågor angående annonsmaterial kontakta Kuggit AB, tel 0705-89 83 80 eller maila till skefnews@skef.se

Bannerannonsering

Vill du ha din banner på startsidan går det att annonsera där för 500 kr per kvartal.

Back To Top
Search