skip to Main Content

Det blir TC Connect som kommer att leverera förstärkning av Rakeltäckning med inplacering i 17 av Skellefteå Krafts anläggningar, inklusive huvudkontor och förråd. Uppdraget innefattar projektering, installation, testning, mätning och underhåll. Skellefteå Kraft är en av Sveriges största kraftproducenter, med egna produktionsanläggningar för vindkraft, vattenkraft, värme och bioenergi.

Back To Top
Search