skip to Main Content

induo-radwin-2000-d-extRADWIN 2000 D + är en ny radiolänk som klarar hela 750 Mbit/s punkt till punkt, produkten är framtagen för att brygga samman nätverk trådlöst och klarar både långa avstånd (40 km) och krävande miljöer med störningar. Länken är robust byggd och IP67-klassad. Radiolänken kan hantera förbindelser utan fri sikt och även klara av störningar i radiospektrum.

Induo AB · 08-659 43 00

Back To Top
Search