skip to Main Content

Enligt en rapport från Internationalla Tele Unionen, ITU, kommer det att finnas fler mobilabonnemang än människor 2014. ITU förväntar sig att antalet abonnemang kommer att öka från 6 miljarder till 7,3 miljarder, därmed kommer antalet abonnemang att överstiga antalet människor på jorden som uppskattas till 7 miljarder. Av de 6 miljarder abonnemang som redan existerar står mobilt bredband för närmare 1,1 miljarder, mer än dubbelt så många som antalet fasta bredbandsabonnemang.

Back To Top
Search