skip to Main Content

PTS arbetar med en ny strategi för hanteringen av radiospektrum och bjuder in till en diskussion om framtidens spektrumanvändning. Det långsiktiga arbetet med radiospektrum står på agendan och på talarlistan återfinns Totalförsvarets forskningsinstitut, Transportstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, PTS med flera. Mer information om seminariet på PTS hemsida.

Back To Top
Search