skip to Main Content

Grouptalk webb admin (version 1.6.4 och senare) har uppdaterats med en “Sharing”-funktion som gör det möjligt för organisationer som använder Grouptalk att dela resurser mellan varandra oavsett storlek på organisatione. Till exempel kan till exempel ett hotell eller ett köpcentrum via Grouptalk få tillgång till säkerhetsföretagets vakter som arbetar på hotellet. Omvänt kan överfallslarm routas till säkerhetsföretag via samma lösning. En fördel är att varje organisation var för sig behåller kontrollen över sekretessen och administrationen av ”sin sida”.

www.grouptalk.com

Back To Top
Search