skip to Main Content

Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK) i Finland har av TC Connect köpt en Java-applikation för automatisk avläsning av mätdata. Många moderna terminaler har Java-plattform som gör det möjligt att implementera mobila applikationer. Applikationen är sammankopplad med en mätutrustning som genererar mätdata. Virvenätet – den finska motsvarigheten till Rakel – kommer att fungera som bärare av informationen.

Back To Top
Search