skip to Main Content

Swedish Radio Supply har förstärkt kundtjänsten med ytterligare en person. Håkan Sandberg har under många år arbetat på Swedish Radio Supply och därmed skaffat sig en bred kompetens av företaget och branschen.

Swedish Radio Supply har dessutom anställt Håkan Åberg som Business Manager. Håkans nya roll innefattar ett övergripande ansvar för affärsområdet. Dessutom kommer han bland annat att ansvara för exportkunder i Finland, Baltikum och Island.

Back To Top
Search