skip to Main Content

srsab-t80hallareSRSABs nya applikation i T80-familjen är ett kompakt och kompetent system för mottagning och presentation av larm från SOS eller egen larmcentral samt färdbeskrivning till olycksplats. Applikationen levereras i en Sony Xperia Z Ultra och kan köras mot en SRG3900 eller STP8000/9000 där Sepuraradion används som modem mot RAKEL-världen. T80A kan kopplas mot T80 där alla enheter visas med aktuell status och position på en karta.
www.srsab.se, 054-67 05 00

Back To Top
Search