skip to Main Content

2,3 GHz -harmonisering påbörjad

  • 27 November, 2012

WGFM (Working Group Frequency Management) har tillsatt en arbetsgrupp för att ta fram ett förslag på harmonisering för frekvensbandet 2300-2400 MHz, även kallat 2,3 GHz-bandet. Arbetsgruppens arbete syftar till internationell harmonisering av 2,3 GHz-bandet. PTS har arbetat nationellt med förberedelser…

Read More
Back To Top
Search