skip to Main Content

3G-router växlar till ADSL

  • 15 September, 2012

3G-routern Robustel GoFixed W800 plus från Induo Home kopplar automatiskt över till 3G om ADSL-förbindelsen bryts. Den innehåller en 3G-router, ett ADSL-modem, ett wifinätverk och en fyraportarsswitch. Uttag för telefon kan användas för VoIP-samtal eller samtal via GSM/3G. www.induohome.com

Read More
Back To Top
Search