skip to Main Content

Ny myndighet kan ta över alarm

  • 3 May, 2013

Ansvaret för alarmering bör tas över av en ny statlig myndighet föreslår en utredning som lämnat över sitt betänkande "En myndighet för alarmering" (SOU 2013:33) till försvarsminister Karin Enström. Idag ansvarar SOS Alarm för detta arbete men en utredning har…

Read More
Back To Top
Search