skip to Main Content

Tydlig larmknapp på Rakelsökare

  • 21 December, 2017

Rakelpersonsökare TME-260 från Amity Systems går nu att få med en riktigt tydlig larmknapp för enkel hantering i kritiska lägen. Precis som förut går den även att utrusta med GPS och med man-down funktion. www.amity-systems.se 073-255 6320

Read More

Intercomsystem från Kenwood

  • 21 August, 2017

WD-K10 är ett intercomsystem från Kenwood. Systemet ger enkel, full-duplex, hand-free tvåvägskommunikation. Systemet kan underlätta daglig verksamhet mellan personal, inomhus såväl som utomhus. Lösningen består av antingen en stationär basenhet eller – för maximal flexiblitet - en portabel dito i…

Read More

Komradio i mobilen -Team on the Run

  • 16 August, 2017

Produkten Team on the Run (TOTR) är ett sätt att samverka i grupp över mobiltelefoner. TOTR ger ökad säkerhet genom att möjliggöra en alternativ kommunikationsväg via mobilnät/eget Wifinät eller som komplement till Rakel. Passar för olika yrkesgrupper inom verksamheter som…

Read More

Restaurangpuckar med möjligheter

  • 2 April, 2014

Amity Systems lanserar ett system med restaurangpuckar under varumärket Alphacall. Systemet är enkelt att använda och passar i många sammanhang utöver restauranger. Ett företag i Blekinge som har en måleriavdelning dit andra avdelningar lämnar produkter för målning är ett exempel…

Read More

Förbättrad Rakelsökare från Amity

  • 18 March, 2013

Rakelsökaren TME-260 har under hösten 2012 genomgått stora förändringar. Den har fått en ny förbättrad mjukvara men kanske framför allt en kraftigt förbättrad känslighet genom en omdesignad antenn. Laboratorieprov såväl som praktiska prov visar på en stor skillnad. Den största…

Read More
Back To Top
Search