skip to Main Content

TV ut, bredband in

  • 5 March, 2015

Post- och telestyrelsen har genomfört en förstudie om framtida användning av 700 MHz-bandet som efter ett regeringsbeslut ska bli tillgängligt för annan användning än det nuvarande (marksänd tv) från och med 1 april 2017. PTS har i sin analys dragit…

Read More

120561 Branschnytt

  • 16 May, 2012

Mobildataromaingavgifterna sänks · 2012-05-16 Roamingavgifterna för mobildata inom EU kommer att sänkas radikalt från och med första juli. Nästa prissänkning kommer 2014 (det är ju så klart frivilligt för operatörerna att redan nu sänka sig till den lagstadgade nivån). Målet är…

Read More

120215 Branschnytt

  • 15 February, 2012

Workshop om konsumentinformation · 2012-02-15 PTS välkomnar alla operatörer till en workshop som skall behandla hur information till konsumenter kan förbättras. Anmälan Svensk i toppen för amerikanska 3M · 2012-02-15 Svensken Inge G. Thulin, 58, har utsetts till vd och koncernchef för…

Read More
Back To Top
Search