skip to Main Content

Faraday Bag som skyddar mot spårning

  • 18 December, 2019

Faraday Bag är en produktfamilj för signalskydd. Skyddar upp till 6 GHz. Produkterna är konstruerade med teknik som omöjliggör för radiosignaler att nå in eller ut. Till exempel förhindra manipulation eller spårning av elektroniska enheter. Finns som standardprodukt eller som…

Read More
Back To Top
Search