skip to Main Content

PTS skärper kraven på driftsäkerhet

  • 28 January, 2015

Med anledning av att ett hundratal längre avbrott i fasta och mobila nät där det i vissa fall inte gått att nå nödnumret 112 föreslår PTS nya regler om driftsäkerhet för marknadens aktörer. Förslagen skickas på remiss och det färdiga…

Read More
Back To Top
Search