skip to Main Content

Eltel vinner stororder på smarta elmätare

  • 2 June, 2015

Eltel har utsett som partner av det norska energiföretaget Skagerak Nett AS som valt Eltel som partner i sitt installationsprojekt för smarta elmätare. Projektet omfattar 180 000 smarta mätare och kommer löpa fram till år 2019. Avtalet inkluderar tjänster för…

Read More

Eltel får nytt förtroende hos LFV

  • 18 December, 2012

Eltel Network Infranet AB, Division Homeland Security and Aviation (HS&A) har tecknat ett nytt ramavtal med LFV avseende drift och underhållstjänster för operativa flygledningssystem (ANS-utrustning) samt tillhörande kringsystem, nätverk och konsulttjänster. Avtalet uppskattas till ett värde om cirka 500 miljoner…

Read More
Back To Top
Search