skip to Main Content

Reklamskyltar stör radiokommunikationen

  • 18 January, 2013

Elsäkerhetsverket har testat reklamskyltar och konstaterar att de kan störa ut radiokommunikationen. Bakgrunden till testet var att piloters radiokommunikation stördes på en flygplats 2011 berättar NyTeknik. Elsäkerhetsverket följde upp störningen med omfattande tester och konstaterade att vid tio andra slumpmässigt…

Read More
Back To Top
Search