skip to Main Content

120620 Branschnytt

  • 20 June, 2012

Reglerna för uthyrning av radiotillstånd kan ändras· 2012-06-20 PTS överväger att underlätta reglerna för uthyrning av radiotillstånd. En bättre andrahandsmarknad främjar spektrumutnyttjandet tycker PTS. Läs mer Fler frekvenser kurerar Europas kris· 2012-06-20 Gunnar Hökmark talade på ”7th Annual EU Spectrum Management Conference”…

Read More

120328 Branschnytt

  • 28 March, 2012

Trygghetslarm i riskzonen· 2012-03-28 PTS menar att kommunerna behöver få hjälp att anpassa sig till den tekniska utvecklingen för trygghetslarmstjänster, annars finns en risk att säkerheten i trygghetslarmstjänsterna brister när larm med gammal teknik ansluts till nät med ny digital teknik.…

Read More
Back To Top
Search