skip to Main Content

Rakelförstärkning

  • 22 February, 2013

MSB meddelar att man förstärker Rakelnätet på Gotland, i Halland och Västernorrland med bättre förbindelser mellan basstationerna. Det förstärkta nätet ska erbjuda högre tillgänglighet och längre uthållighet vid strömavbrott. Arbetet beräknas vara klart andra kvartalet 2013. Arbetet går ut på…

Read More
Back To Top
Search