skip to Main Content

Nya frekvensregler infördes under sommaren

  • 28 August, 2014

I slutet av förra året beslutades att ändra frekvensregler för vissa gemensamma europeiska frekvensband, ett av dem är de fria frekvenserna runt 868-870 MHz. Sedan den första juli i år har reglerna för vissa av banden ändrat. En ändring är…

Read More
Back To Top
Search