skip to Main Content

Google får böta för intrång i trådlösa nät

  • 3 May, 2013

Jätteföretaget Google har nyligen dömts att betala 145 000 euro för att Googles så kallade Street View-bilar hämtat och sparat information från oskyddade trådlösa nätverk i Tyskland. Det initiala kravet var att Google skulle betala dubbelt så mycket men nedsattes…

Read More

120418 Branschnytt

  • 18 April, 2012

Wifi Googlas · 2012-04-18 På sina resor världen över för att fota jordens bebodda delar har Google även dammsugit trådlösa nätverk i sin framfart, man har helt enkelt kartlagt tillgängliga trådlösa nätverk när man ändå åkt förbi. Läs mer SMS intäkterna…

Read More
Back To Top
Search