skip to Main Content

En osannolik koncentration av slump

  • 24 May, 2016

Men när man börjar syna de olika händelserna verkar det som att det var bara ett sabotage, nästan allt annat hade sin naturliga förklaring. Det var inget hybridkrig, det finns inget som tyder på samband mellan händelserna menar MSB. Masten…

Read More
Back To Top
Search