skip to Main Content

Induo startar dotterbolag

  • 16 February, 2012

Induo har genomfört ett företagsförvärv och bryter ut försäljningen under varumärket Induo Home till ett helägt dotterbolag, Induo Home AB. Det nya bolaget inriktar sig på försäljning av produkter för hemanvändare. Induo AB intensifierar sin satsning på professionella användare under…

Read More
Back To Top
Search