skip to Main Content

På ny position: Lars Nordstrand

  • 17 December, 2015

Lars Nordstrand har rekryterats till Celab Communications AB som Business Development Manager i Danmark. Med lång erfarenhet från kommunikationsradiobranschen genom tidigare anställningar hos bland annat Motorola och Nokia kommer Peter Nordstrand att bearbeta marknaden från ett nyupprättat kontor i Köpenhamn.…

Read More
Back To Top
Search