skip to Main Content

Eltel får nytt förtroende hos LFV

  • 18 December, 2012

Eltel Network Infranet AB, Division Homeland Security and Aviation (HS&A) har tecknat ett nytt ramavtal med LFV avseende drift och underhållstjänster för operativa flygledningssystem (ANS-utrustning) samt tillhörande kringsystem, nätverk och konsulttjänster. Avtalet uppskattas till ett värde om cirka 500 miljoner…

Read More
Back To Top
Search