skip to Main Content

Modulär ljusramp byggs efter behov

  • 10 September, 2015

Varningsljusteknik lanserar en ljusramp (Xpert SL) som kunden kan konfigurera enligt önskemål. Till exempel man kan välja hur måna moduler man vill ha i rampen, välja till arbetsbelysning framåt eller åt sidorna. Grundkonfigurationen består av fyra hörnmoduler och fyra riktade…

Read More
Back To Top
Search