skip to Main Content

Industrimodem med möjligheter

  • 1 October, 2012

Maestro Industrial 10 är en produkt i gränslandet mellan GSM-modem och PLC. Modemet har dubbla SIM-kortsplatser med automatisk fail-over och funktioner som säkerställer uppkoppling mot omvärlden. Modemet har ett antal portar och möjlighet att logga data till minneskort. www.induo.com

Read More
Back To Top
Search