skip to Main Content

Europol varnar för öppna wifi-nät

  • 19 March, 2014

Använd inte öppna wifi-nät för att skicka känslig information varnar Europol. Troels Oerting, chef för Europols it-brottslighetscenter, berättade i en intervju med BBC att man rekommenderar att människor endast skall använda nätverk de liter på. Att Europol går ut med…

Read More
Back To Top
Search