skip to Main Content

Rapport om betalningar bjuder på intressant mobilstatistik

  • 27 November, 2012

I en studie utförd av AFMM och Copilot partners kartlades nio europeiska länder avseende mobila betalningar. Eftersom Sverige är en av dessa länder blir statistiken extra intressant, att rapporten inte bara spänner över betalningar via mobilen utan även delar med…

Read More
Back To Top
Search