skip to Main Content

Motorola Solutions tar över Nødnett

  • 16 May, 2012

Motorola Solutions har tecknat ett avtal med Nokia Siemens Network om att ta över ansvaret för Nødnett, vilket är den norska motsvarigheten till Rakel-nätet. Avtalet omfattar även övertagande av berörd personal från Nokia Siemens Network.

Read More
Back To Top
Search