skip to Main Content

MSB genomför informationssäkerhetsövning

  • 18 October, 2012

Senare i höst kommer MSB att genomföra en informationssäkerhetsövning. Den nationella övningen, NISÖ 2012, syftar till att stärka förmågan till krishantering i samhället. Fokus ligger på att hantera it-relaterade kriser genom att utveckla förmågan till samarbete. Läs mer på MSBs…

Read More
Back To Top
Search