skip to Main Content

MSB och PTS ser olika på 700 MHz-bandet

 • 24 March, 2016

PTS och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har olika syn på hur det framtida behovet av mobil kommunikation skall kunna uppfyllas bäst. Båda myndigheterna har gjort snabbutredningar och lämnat sitt förslag till regeringen. MSB förodrar en lösning som stegvis skall…

Read More

Samarbete inom räddningstjänsten allt vanligare

 • 15 January, 2016

Att räddningstjänster samarbetar blir allt vanligare, detta visar rapporten Öppna jämförelser – trygghet och säkerhet 2015. Rapporten, som sammanställts av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), visar på en tydlig trend, att räddningstjänster samarbetar…

Read More

Sammanfattning av MSBs insatser under skogsbranden

 • 10 April, 2015

I flera av numren av SKEF News har vi rapporterat om skogsbranden i Västmanland sommaren 2014 och även MSB och Rakels roll under branden. MSB har nu presenterat ett dokument som sammanfattar MSBs del i insatsen under branden. Du kan…

Read More

Teracom tar över Rakeldriften

 • 16 April, 2014

Den 1 april 2015 inleds en ny era för Rakel, ett avtal har tecknats mellan MSB och Teracom, ett avtal som gäller sju år, med option på tre års förlängning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som äger och förvaltar som…

Read More

Uppdaterad Rakellista

 • 30 August, 2013

MSBs lista över godkänd utrustning för användning i Rakel har uppdaterats med fler Rakelmobiler, mjukvaror och applikationer bland dessa återfinns • Nya Rakelmobiler från Funkwerk och Piciorgros • Ny mjukvara för Sepura • Ny mjukvara för Cassidian • Ny mobilstationsapplikation:…

Read More

MSB tecknar avtal med Cassidian

 • 22 April, 2013

Cassidian och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) har tecknat ett sjuårigt avtal om systemunderhåll av det rikstäckande radio kommunikationsnätet Rakel. Kontraktet omfattar support, reparation och leverans av TETRA-system och programvara, och avtalet gäller från den första april 2015. Rakel-nätet…

Read More

Elektromagnetiska hot skall kartläggas

 • 28 February, 2013

Fortifikationsverket och PTS, Post- och telestyrelsen, har preliminärt beviljats bidrag av MSB, Myndigheten för samhällskydd och beredskap, för att ta fram en handbok om skydd mot elektromagnetiska störningar i samhällsviktig infrastruktur. – Vi kommer att inleda projektet med att kartlägga…

Read More

Rakelförstärkning

 • 22 February, 2013

MSB meddelar att man förstärker Rakelnätet på Gotland, i Halland och Västernorrland med bättre förbindelser mellan basstationerna. Det förstärkta nätet ska erbjuda högre tillgänglighet och längre uthållighet vid strömavbrott. Arbetet beräknas vara klart andra kvartalet 2013. Arbetet går ut på…

Read More

RAKEL öppnar för telematik

 • 23 November, 2012

MSB lanserar telematikabonnemang för Rakel som kan användas för till exempel överföring av larm. – En nyhet är att vi nu har ett abonnemang för mobilt bruk, som även kan kombineras med positionering. Vi har också ett abonnemang som kan…

Read More

Kommunernas anslutning till Rakel skall stimuleras

 • 16 November, 2012

MSB har fått i uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag till samverkansbidrag. Syftet är att bland stimulera och den kommunala anslutningen till Rakel och skynda på processen. – Att stimulera och påskynda anslutningen till Rakel är en mycket…

Read More
 • 1
 • 2
Back To Top
Search