skip to Main Content

Operatörerna håller inte riktigt vad de lovar

  • 16 August, 2013

Post- och telestyrelsen genomförde på regeringens uppdrag stickprov av mobilnäten på ett antal olika platser i Sverige under våren och sommaren. Syftet var att kontrollera tillgängligheten för mobilsamtal och datatrafik. Stickprov av taltäckningen hos fyra operatörer gjordes på tio platser…

Read More
Back To Top
Search