skip to Main Content

Nytt l-armband från Malux

  • 30 January, 2013

Ett löst larmarmband som trådlöst kan kopplas till Malux personlarm Easy och Protector ger ökad användbarhet. Larmarmbandet har en tydlig stor knapp för att skicka alarm via personlarmet till en larmcentral.

Read More
Back To Top
Search