skip to Main Content

PTS öppnar inte för blåljusnät på 450 MHz

  • 21 October, 2016

PTS öppnar för fler tillstånd på 450 MHz för LTE, men blåljusnät är inte en del av tänkta användningsområdet skriver myndigheten på sin webplats. PTS har lyft 450 MHz-bandet som ett tänkbart som dedikerat nät för Mobilt bredband för Public…

Read More

MSB och PTS ser olika på 700 MHz-bandet

  • 24 March, 2016

PTS och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har olika syn på hur det framtida behovet av mobil kommunikation skall kunna uppfyllas bäst. Båda myndigheterna har gjort snabbutredningar och lämnat sitt förslag till regeringen. MSB förodrar en lösning som stegvis skall…

Read More

700 MHz på gång för mobil kommunikation

  • 16 November, 2015

Post- och telestyrelsen (PTS) marscherar framåt med att planera för mobil kommunikation på 700 MHz-bandet. PTS bjuder därför in till informationsmöte om 700 MHz-tilldelningen för att presentera de förslag som PTS arbetat fram för bandet. PTS har under sommaren och…

Read More

PTS vill säkra telefonin i 10 år till

  • 25 August, 2015

Post- och telestyrelsen vill säkra den långsiktiga tillgången till telefoni i hela landet genom förlängda krav på operatörerna i 900 MHz-bandet. De uppdaterade tillståndsvillkoren som PTS skickat ut i dagarna gäller tillståndstiden ut, till 2025, och innebär bland annat att…

Read More

Mobilsamarbeten bra eller dåligt?

  • 20 March, 2015

En intressant frågeställning väcks på PTS hemsida. Det är bra att kunder i glesbygd erbjuds bättre mobiltelefoni och flera operatörer att välja mellan. Samtidigt blir det tydligt att det vid störningar kan vara sårbart när näten delas mellan operatörer. PTS…

Read More

PTS skärper kraven på driftsäkerhet

  • 28 January, 2015

Med anledning av att ett hundratal längre avbrott i fasta och mobila nät där det i vissa fall inte gått att nå nödnumret 112 föreslår PTS nya regler om driftsäkerhet för marknadens aktörer. Förslagen skickas på remiss och det färdiga…

Read More

Inte tillräcklig täckning på 800 MHz

  • 16 January, 2015

PTS har förelagt Net4Mobility att uppfylla de täckningskrav som anges i bolagets tillståndsvillkor för 800 MHz-bandet. Bakgrunden till föreläggandet är att ett av tillstånden i 800 MHz-bandet som PTS auktionerade ut under 2011 har krav på täckning och utbyggnad vilket…

Read More

Nya frekvensregler infördes under sommaren

  • 28 August, 2014

I slutet av förra året beslutades att ändra frekvensregler för vissa gemensamma europeiska frekvensband, ett av dem är de fria frekvenserna runt 868-870 MHz. Sedan den första juli i år har reglerna för vissa av banden ändrat. En ändring är…

Read More

Operatörerna håller inte riktigt vad de lovar

  • 16 August, 2013

Post- och telestyrelsen genomförde på regeringens uppdrag stickprov av mobilnäten på ett antal olika platser i Sverige under våren och sommaren. Syftet var att kontrollera tillgängligheten för mobilsamtal och datatrafik. Stickprov av taltäckningen hos fyra operatörer gjordes på tio platser…

Read More

Mjukvara vanligaste felorsak i kommunikationsnät

  • 29 May, 2013

Post- och telestyrelsen har sammanställt de störningar som operatörerna har rapporterat under 2012 och kommer till slutsatsen att mjukvarurelaterade fel är den vanligaste orsaken till större störningar i de elektroniska kommunikationsnäten i Sverige. Mjukvarurelaterade fel har drabbat flest abonnenter och…

Read More
Back To Top
Search