skip to Main Content

Samarbete inom räddningstjänsten allt vanligare

  • 15 January, 2016

Att räddningstjänster samarbetar blir allt vanligare, detta visar rapporten Öppna jämförelser – trygghet och säkerhet 2015. Rapporten, som sammanställts av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), visar på en tydlig trend, att räddningstjänster samarbetar…

Read More
Back To Top
Search