skip to Main Content

Mobil TETRA-radio med innovativt kontrollhuvud

  • 16 June, 2013

Nya Motorola MTM5500 är en flexibel fordonsterminal med möjlighet att ansluta två manöverenheter via IP. Tillsammans med MTM5500 har även en ny typ av manöverenhet utvecklats, ett så kallat Telephone Style Control Head (TSCH). TSCH är utformat precis som en…

Read More

Frekvensutrymmet för radio TV skall analyseras

  • 22 February, 2013

Myndigheten för radio och tv skall analysera och vilket sändningsutrymme som kan föreslås upplåtas för tv-sändningar under perioden 2014-2020. Syftet är att få fram ett underlag för beslut om vilket sändningsutrymme som skall upplåtas för tiden 1 april 2014 till…

Read More

Reklamskyltar stör radiokommunikationen

  • 18 January, 2013

Elsäkerhetsverket har testat reklamskyltar och konstaterar att de kan störa ut radiokommunikationen. Bakgrunden till testet var att piloters radiokommunikation stördes på en flygplats 2011 berättar NyTeknik. Elsäkerhetsverket följde upp störningen med omfattande tester och konstaterade att vid tio andra slumpmässigt…

Read More

Radiokurser hos STF i höst

  • 16 October, 2012

Under hösten ger STF Ingenjörsutbildning ett antal kurser inom trådlös kommunikation, mobiltelefoni och radiokommunikation. I början av oktober anordnas bland annat tredagarskursen "Radiokommunikation och radioteknik". Syftet är att ge en förståelse för för analog och digital radiokommunikation och ge kunskaper…

Read More
Back To Top
Search