skip to Main Content

Nya regler från PTS

  • 18 December, 2013

PTS har beslutat om nya regler som träder i kraft vid årsskiftet. Det rör sig om undantag från kravet på medgivande från PTS vid uthyrning av radiotillstånd och därmed undantar PTS viss enklare uthyrning från kravet på medgivande. Undantaget gäller…

Read More
Back To Top
Search