skip to Main Content

Rakel Sökare från TC Connect

  • 1 April, 2014

Airbus Rakel sökare är robust konstruerad och skyddad mot stötar och slag. Den är också vatten- och dammtät. Detta gör att den kan bäras överallt i olika miljöer. Pager för Rakelnätet Telematikabonnemang = Låg kostnad Tydlig display för larmtexten 48…

Read More
Back To Top
Search