skip to Main Content

Ny myndighet kan ta över alarm

  • 3 May, 2013

Ansvaret för alarmering bör tas över av en ny statlig myndighet föreslår en utredning som lämnat över sitt betänkande "En myndighet för alarmering" (SOU 2013:33) till försvarsminister Karin Enström. Idag ansvarar SOS Alarm för detta arbete men en utredning har…

Read More

120117 Branschnytt

  • 15 January, 2012

Ledningssystem för utryckningsfordon · 2012-01-17 Zodiac lanserar Codea Leda Nasta, ett mobilt ledningsstöd utvecklat speciellt för utryckningsfordon. Systemet är avsett för installation i tillexempel utryckningsfordon och tar emot ärendedata från larmcentralen så som snabbaste körväg till larmmålet. Användaren tar emot ett…

Read More
Back To Top
Search