skip to Main Content

2,3 GHz -harmonisering påbörjad

  • 27 November, 2012

WGFM (Working Group Frequency Management) har tillsatt en arbetsgrupp för att ta fram ett förslag på harmonisering för frekvensbandet 2300-2400 MHz, även kallat 2,3 GHz-bandet. Arbetsgruppens arbete syftar till internationell harmonisering av 2,3 GHz-bandet. PTS har arbetat nationellt med förberedelser…

Read More

120905 Branschnytt

  • 5 September, 2012

Spektrum snart slut, dags att dela? Europakommisionen uppmanar nu medlemsländerna att “främja trådlös innovation genom att övervaka och där så är möjligt utvidga de harmoniserade inremarknadsband där det inte krävs några licenser (licensfria frekvensband)”. Läs mer SOS Alarm kapar Larmcentralerna…

Read More
Back To Top
Search