skip to Main Content

Spektrumanvändning -seminariepunkt hos PTS

  • 17 October, 2012

PTS arbetar med en ny strategi för hanteringen av radiospektrum och bjuder in till en diskussion om framtidens spektrumanvändning. Det långsiktiga arbetet med radiospektrum står på agendan och på talarlistan återfinns Totalförsvarets forskningsinstitut, Transportstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, PTS…

Read More
Back To Top
Search