skip to Main Content

PTS tipsar med mål att minska störningar i mobilnäten

  • 13 August, 2015

Post- och telestyrelsen (PTS) får just nu in många anmälningar om störningar i mobilnäten. Enligt PTS orsakas störningarna ofta av felaktig användning av radioutrustning och tillbehör. Många gånger beror problemen på att utrustningen används felaktigt eller egentligen inte får användas…

Read More
Back To Top
Search