skip to Main Content

Mobilsamarbeten bra eller dåligt?

  • 20 March, 2015

En intressant frågeställning väcks på PTS hemsida. Det är bra att kunder i glesbygd erbjuds bättre mobiltelefoni och flera operatörer att välja mellan. Samtidigt blir det tydligt att det vid störningar kan vara sårbart när näten delas mellan operatörer. PTS…

Read More
Back To Top
Search