skip to Main Content

Problem att larma SOS på grund av telefonitrassel

  • 20 January, 2015

Runt årsskiftet brann ett fritidshus på Svartlöga i Stockholms skärgård ned då fast telefoni saknades och mobilnätet har dålig täckning på ön. Genom att springa upp på ett berg kunde en person på ön få tillräcklig täckning för att kunna ringa…

Read More
Back To Top
Search