skip to Main Content

Inte tillräcklig täckning på 800 MHz

  • 16 January, 2015

PTS har förelagt Net4Mobility att uppfylla de täckningskrav som anges i bolagets tillståndsvillkor för 800 MHz-bandet. Bakgrunden till föreläggandet är att ett av tillstånden i 800 MHz-bandet som PTS auktionerade ut under 2011 har krav på täckning och utbyggnad vilket…

Read More
Back To Top
Search