skip to Main Content

Teracom tar över Rakeldriften

  • 16 April, 2014

Den 1 april 2015 inleds en ny era för Rakel, ett avtal har tecknats mellan MSB och Teracom, ett avtal som gäller sju år, med option på tre års förlängning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som äger och förvaltar som…

Read More

Teracom tecknar serviceavtal med Huawei

  • 21 March, 2013

Teracom har tecknat avtal med det telekombolaget Huawei avseende service och underhåll av ett rikstäckande mobilnät i Sverige. I avtalet ingår felavhjälpning och anläggningsförvaltning av ett rikstäckande mobilnät i Sverige. – Den här typen av serviceaffärer passar Teracom som hand…

Read More

120412 Branschnytt

  • 12 April, 2012

Rakeltäckningen förbättras · 2012-04-12 Kalmar, Blekinge och Skåne har fått förbättring av Rakelnätets täckning efter önskemål från Rakels användarorganisationer. Täckningen för fastmonterade Rakelmobiler i fordon är nu förbättrad och enligt MSB fullständig. Läs mer Antennsystem förbättrar mottagningen i Uddevalla · 2012-04-12 Från…

Read More
Back To Top
Search