skip to Main Content

Frekvensutrymmet för radio TV skall analyseras

  • 22 February, 2013

Myndigheten för radio och tv skall analysera och vilket sändningsutrymme som kan föreslås upplåtas för tv-sändningar under perioden 2014-2020. Syftet är att få fram ett underlag för beslut om vilket sändningsutrymme som skall upplåtas för tiden 1 april 2014 till…

Read More
Back To Top
Search