skip to Main Content

TV ut, bredband in

  • 5 March, 2015

Post- och telestyrelsen har genomfört en förstudie om framtida användning av 700 MHz-bandet som efter ett regeringsbeslut ska bli tillgängligt för annan användning än det nuvarande (marksänd tv) från och med 1 april 2017. PTS har i sin analys dragit…

Read More

Frekvensutrymmet för radio TV skall analyseras

  • 22 February, 2013

Myndigheten för radio och tv skall analysera och vilket sändningsutrymme som kan föreslås upplåtas för tv-sändningar under perioden 2014-2020. Syftet är att få fram ett underlag för beslut om vilket sändningsutrymme som skall upplåtas för tiden 1 april 2014 till…

Read More

120530 Branschnytt

  • 30 May, 2012

Seg finansiering för Rakel · 2012-05-30 Användarna strömmar inte in till Rakel enligt plan. Användarbristen skapar behov av ytterligare finansiering samtidigt som de funderar på att ansluta sig hamnar i en oviss situation. Övergripande mål är 70 000 anslutningar 2014 men…

Read More
Back To Top
Search